ลิขสิทธิ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอป เว็บ บล็อก
APP WEB BLOG LIMITED PARTNERSHIP

ทางทีมงาน AppWebBlog ขอสงวนลิขสิทธิ์ผลงานทุกระบบที่ทางทีมงานได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นปัญญาประดิษฐ์ และแนวทางตามความคิดของทีมงาน

ลิขสิทธิ์มีดังนี้

  • แนวคิดทางด้านการออกแบบ (Design)
  • แนวคิดทางด้านการเขียนโปรแกรม (Source code)
  • แนวคิดทางด้านการทำเอกสาร (Document)
  • แนวคิดการวางแผนระบบงาน (Project plan)
  • แนวคิดทางด้านการนำเสนอสินค้า (Present)
หมายเหตุ 
-source code ไม่สามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้ ขออภัยในความไม่สะดวก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น