การขอเพิ่มเติมโปรแกรม

ใครรับเพิ่มเติมโปรแกรมเก่าๆบ้าง? 
โปรแกรมเก่า อยากเพิ่มเติมใหม่ 
ให้ตรงกับความต้องการของระบบองค์กร เราทำให้ได้

     การขอเพิ่มเติมโปรแกรม(Change request) ภายหลังจากการประเมินราคาและได้ลงมือทำไปแล้ว ทางเราจะขออนุญาตคิดราคาเพิ่มตามจำนวนคำขอนั้นๆ เพื่อไม่ให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบกัน ( ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของการขัดแย้งระหว่างเราและลูกค้าในภายหลัง) ทางเราจะทำการประเมินราคาส่วนที่ลูกค้าขอเพิ่มอย่างยุติธรรมทั้งสองฝ่ายโดย การตกลงราคากันก่อนทำ ขอลูกค้าจงเข้าใจตรงกัน ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

     สำหรับผู้ที่มีโปรแกรมอยู่แล้ว แต่ต้องการที่จะเพิ่มเติมโปรแกรมให้ทำงานได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น เพื่อให้ตรงกับแผนงานขององค์กรนั้นๆ ทางเรายินดีที่จะพิจารณาระบบของโปรแกรม และส่วนที่จะต่อเติมใหม่ โดยจะประเมินราคาและแจ้งให้ทราบ ก่อนที่จะเริ่มต้นทำงานจริง

    เราจะติดต่อกลับให้เร็วที่สุด กรุณาส่งข้อมูลและติดต่อมาหาเราได้ที่
Email : AppWebBlog@gmail.com