โปรแกรมแอปพลิเคชั่น

โปรแกรมแอปพลิเคชั่น สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ 
เหมาะกับ องค์กรทุกระดับ ร้านค้า 
และโรงงานอุตสาหาหรรม

     รับเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชั่น อาธิ โปรแกรมใช้ภายในสำนักงาน โปรแกรมสำหรับโรงงาน โปรแกรมบัญชี โปรแกรมสื่อการสอน หรือโปรแกรมใช้งานส่วนตัว ฯลฯ โดยเครื่องมือสำหรับมืออาชีพทำให้คุณมั่นใจได้เกี่ยวกับความเสถียรภาพของโปรแกรมที่จะได้รับ โดยเราเน้นความถูกต้องแม่นยำเป็นหลัก เพื่อธุรกิจและองค์กรของคุณ
     เราสามารถเนรมิตให้ท่านได้ โดยท่านสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการเกี่ยวกับโปรแกรมแอปพลิเคชั่นมาให้เราคร่าวๆ ทางอีเมล appwebblog@gmail.com ดังนี้
 1. จุดประสงค์การทำงานของโปรแกรม
 2. โปรแกรมเกี่ยวกับธุรกิจอะไร
 3. ต้องการให้โปรแกรมทำงานอะไรได้บ้าง
 4. โปรแกรมใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์กี่เครื่อง
 5. ต้องการกำหนดเสร็จเมื่อไร
ทางเราจะดำเนินการหลังจากได้รับอีเมลแล้วดังนี้
 1. วิเคราะห์ระบบโดยรวม(อาจจะต้องปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดกับทางลูกค้า)
 2. ออกแบบระบบโปรแกรมคร่าวๆ
 3. ประเมินราคา และระยะเวลาการดำเนินงานให้ลูกค้าทราบ
เราจะแจ้งการประเมินราคาให้ลูกค้าทราบก่อน หากลูกค้าสนใจ และพอใจที่จะให้เราทำ เราจะดำเนินการต่อ ดังนี้
 1. วิเคราะห์และออกแบบระบบโดยละเอียด
 2. เริ่มต้นดำเนินการเขียนโปรแกรม
 3. ทดสอบโปรแกรมเมื่อใช้งานได้
 4. ส่งให้ลูกค้าร่วมทดสอบ
 5. ส่งงานเมื่อเสร็จเรียบร้อย
โดยเราจะทำการออกเอกสารการเบิกเงินเป็นงวดๆแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถผ่อนจ่ายได้เป็น 4 งวด ดังนี้
 • งวดที่ 1 เมื่อโปรแกรมใช้งานได้แล้ว   25% จะขอเบิกเงิน 40% ของทั้งหมด
 • งวดที่ 2 เมื่อโปรแกรมใช้งานได้แล้ว   50% จะขอเบิกเงิน 30% ของทั้งหมด
 • งวดที่ 3 เมื่อโปรแกรมใช้งานได้แล้ว   75% จะขอเบิกเงิน 20% ของทั้งหมด
 • งวดที่ 4 เมื่อโปรแกรมใช้งานได้แล้ว 100% จะขอเบิกเงิน 10%+ สุดท้าย และส่งโปรแกรมให้ทั้งหมด
*การแบ่งจ่ายเป็นงวดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ทางเราจะดูแลระบบให้ท่านต่อเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อให้ท่านสามารถมีเวลาทดสอบการใช้งานจริงอย่างสบายใจ

หมายเหตุ
 • หากมีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากทางเรา จะแก้ไขให้ฟรี
 • หากมีการขอเพิ่มเติมหลังจากที่ประเมินราคาเสร็จสิ้นและลงมือทำแล้ว จะขอคิดราคาเพิ่มตามคำขอนั้น
 • การผ่อนจ่ายแต่ละงวดจะจัดทำเอกสารเพื่อให้เข้าใจตรงกัน และจะแจ้งข้อมูลทาง E-mail ไว้เป็นหลักฐานของทั้งสองฝ่าย